lørdag, november 10, 2012

Vêrmelding 10. november - 2012


                            Himmelen over Ørsta.

Klokka er 15.30. Det er lettskya og fint ute, temperaturen er mellom 7-8 grader C.
Vi har nettopp gått ei runde rundt Storebakken og bildet over tok eg frå toppunktet. Det er ikkje mørkt ute, men rettar ein kamera mot himmelen, ser det slik ut.
I dag har det vore ein aktiv og kjekk dag så langt. Vi var først ein tur innom Amfi, der vi som vanlig trefte kjentfolk og slo av ein prat. Eg stod med korga klar og skulle inn på Coop, men så var det ingen av oss som fann ut noko som mangla i heimen, så vi let det vere.
Neste post på programmet var basar på Kulturhuset. Der kjøpte vi oss kvar sin tallerk med brennsnut (betasuppe)+ bløtkake og kaffi. Dermed slepp vi å lage middag heime i dag. Vi vart sittande i lag med nærmaste naboane våre, ikkje kvar dag vi treffer dei.
Det vart til at vi overvar "Familiesamlinga" også, der det var sang av eit barnekor og tale av ei som arbeider i Det norske misjonsselskap. 
Ho var frå Mexico, men gift med ein norsk mann. Ho var utdanna jurist , 35 år gammal og hadde budd i Norge i 9 år. Å halde tale i forsamling på norsk er godt gjort etter så pass kort tid i landet.Ho fortalde litt om kor stor hjelp det var for barn frå slummen i fattige land at nokon tok seg av dei. Ho sa også at det er vanskelig for oss som bur i eit rikt og velordna samfunn å forstå kor vanskelig det kan vere å klare seg der tilhøva er så mykje annleis.
Eg synest det var lærerikt å få vere med å førebu litt av dette arrangementet, og ikkje berre vere på møta i pensjonistlaget. Eg får meir og meir syn for kor mykje godt, frivillig arbeid som blir gjort rundt omkring i bygda. Den tid eg var i skulen følte eg at eg hadde nok med dei arrangementa som var knytt til jobben, så noko "foreiningsmenneske" har eg aldri vore.
Det er framleis fint ute, og mykje som skulle vore gjort i hagen, så eg håper vi får det fint nokre dagar til.
I Millionærsvingen veks dei to nye husa opp. Det skal vere to leilegheiter i kvart hus.

Ingen kommentarer: