søndag, november 18, 2012

Bok nr. 57 -2012: Svik

Denne boka har Margrete skrive om før, så eg gjer det kort. Faktisk likte eg boka ganske godt, den kan minne om bøkene til Camilla Läckberg, men utan så mykje fyllstoff.
Det einaste eg har alvorleg innvending mot er at Trude Teige ikkje skriv på nynorsk, sidan handlinga i boka er lagt til Sunnmørskysten. Det høver dårlig å sitere ekte sunnmøringar på nokså konservativt bokmål.

Ingen kommentarer: