torsdag, januar 12, 2012

Bok nr.2 - 2012:

Denne boka har eg nettopp lese ferdig. Har ikkje brukt lang tid på den, for den er på berre 7 CD-plater.
Boka høver godt å lese som lydbok, her er ei enkel handling og få personar å halde orden på. Eg likar måten Linn Ullmann skriv på, men det er ikkje så lett å skrive om boka.
Forteljaren er allvitande og skifter fokus, eller korleis eg skal uttrykke det, mellom personane i boka.
Det begynner med at nokre smågutar leitar etter ein skatt dei har grave ned, og finn liket av ei ung jente. Men det er ingen kriminalroman, sjølv om dette mysteriet er sentralt i boka. Djupast sett handlar boka om kommunikasjon mellom menneska, om løgn og sanning, og om det som aldri blir sagt. Ein av hovudpersonane i boka er ein forfattar med skrivesperre, han finn ikkje orda han skal bruke.
Eg har ikkje googla boka, men det er sikkert meir å finne på nettet. Sjølv likar eg best å lese bøkene utan å vite for mykje på førehand.
Eg trur dette er ei bok som særlig kvinner vil like.

Ingen kommentarer: