tirsdag, oktober 30, 2012

Bok nr. 54 - 2012: Beretningen om herr Roos.

Dette er tredje boka i Barbarottikvartetten, og den hittil beste.
Eg har lese boka ein gong før, men likar å lese bøker om att, denne gongen også for å få lese heile kvartetten nokonlunde i samanheng. Boka er på 14 CD-plater, men detektiven Barbarotti dukkar ikkje opp før på plate nr.7. 
Første delen handlar om herr Roos, som på mange måtar liknar mykje på den noko yngre Barbarotti. Dei er begge menn som er godt vaksne og som grundar over mykje i livet. Her er utrulig mange suverene formuleringar og språklige "blomster" og då meiner eg det positivt.
Nils Ole Oftebro les så godt at han kunne fått ein monterings-maual frå Ikea til å røre oss i hjerterota, så han løfter boka til dei store høgdene.
Håkan Nesser blir kanskje ikkje sett på som ein stor forfattar- nettopp fordi han skriv krim. Men det "kriminelle" er eigentlig underordna; han skildrer menneskelagnader, og viser på ein måte at alle kan kome i situasjonar som resulterer i brotsverk. Eg anbefaler bøkene hans, særlig Barbarottikvartetten.