tirsdag, august 14, 2012

Bok nr.41 - 2012: Bli hvis du kan.Reis hvis du må.


Bli hvis du kan. Reis hvis du må

Denne boka har vore med på ei lang reise, noko som høver bra til tittelen.Eg hadde den med til Kongsberg, men der vart det ikkje lese så mykje.Det at eg har brukt så lang tid på dei 5 CD-ane gjer at eg kanskje ikkje har fått så god samanheng i teksten som eg burde, så det kan vel hende eg tek den att. Dette er ei bok  som godt kan lesast og tolkast fleire gonger. 
Den handlar kort sagt om tre barndomsvener som veks opp i ei bygd, og som etter endt militærteneste verver seg til teneste i Afganistan der dei alle misser livet då dei køyrer over ei vegbombe. 
Det vert ofte sagt at ein i dødsstunda ser heile livet passere revy, og det er det som skjer her. Vi får vite korleis livet til den einskilde har vore og kvifor dei valde å reise.Dei har ulike grunnar til å forlate bygda og livet som er staka ut for dei. 
De kan gjerne lese det Margrete har skrive på sin blogg. Eg anbefaler gjerne denne boka, der somme kapittel er skrivne på bokmål andre på nynorsk.Eg er sjølvsagt ikkje heilt nøgd med språket i dei nynorske kapitla, men det er ei anna sak. Les gjerne denne boka.

Ingen kommentarer: