mandag, mars 22, 2010

Bok nr.17- 2010: Elskede Sputnik

Denne forfattaren, den japanske Haruki Murakami, er ein av favorittane mine, og opplesaren er eminent.
Dette er ei kort bok, berre 6 CD-ar.
Til tross for at forfattaren er fødd i 1949, skriv han eit ungdommelig språk; det er lett å lese og lett å forstå.
Dette gjeld den ytre handlinga, men når ein etter kvar skjønar at "her ligg det noko meir under", får ein noko å fundere på.Tekstane og forteljingane er ein slags allegoriar, metaforar eller kva ein skal kalle dei, og då blir ikkje alt så enkelt lenger.Men det er sjølvsagt det som gjer desse bøkene hans så interessante.Eg forstår ikkje alt, men det gjer ikkje noko, for så får eg noko å spekulere på før eg ev.les boka ein gong til.
No er det lett å tenkje seg at japansk litteratur er framand og vanskelig, men bøkene til HM kunne like godt vore skrivne av ein europear eller amerikanar.Når han nemner andre forfatterar, komponistar etc. er det slike vi kjenner frå den europeiske kulturen.Viss de stussar over tittelen kan eg opplyse om at ordet Sputnik tyder reisekamerat.Stilen i boka er det ein kallar "magisk realisme"- kanskje favorittsjangeren min?
Har du ikkje lese noko av denne forfattaren før, vil eg råde deg til å prøve. Kafka på stranden er den av bøkene hans eg har likt aller best.
Du kan lese om denne boka mange stader på nettet, mellom anna her

Ingen kommentarer:

Dagbok 2021: 23.juni

Klokka er 15.05, temperaturen ute er + 17 grader, men eg synest det er litt kaldt. Det er litt tidleg å skrive blogg, men eg hadde pause no...