lørdag, juni 22, 2024

dagbok 2024: 22.juni

 


Klokka er no18.47, temperaturen ute er ca 20 grader C, det er ikkje sol, men heller ikkje regn. Tidlegare på dagen var det sol og varmt. Eg innbilte meg ei stund at det var sundag, så eg tok like godt og gjekk ein tur på Vernet, der var det fint i dag og eg hadde for mykje klede på meg. Då eg kom heim sat eg oppe på altanen til Marit og prata så lenge at det begynte å nærme seg middagstid- . Eg fann nokre restar som eg åt i dag, kan ikkje ete all verda KVAR dag- Det vart ein liten middagskvil før eg kom meg i arbeid i hagen- 

Eg rydda litt i jordbær-åkeren, det er like før bæra er modne no. Eg tenkte på at eg skulle ha laga eit "fugle-skremsel" så ikkje fuglane tek alle bæra. Så var eg nede på Prosjektet mitt og der var det altfor mykje ugras, så eg røska no opp ein del, og så henta eg resten av grasfrøa og hadde nedi der det var verst, og no ser det ut til at det kjem litt regn igjen, og det kan no komme vel med. Til sist klipte og rydda eg der som eg har kompost-kassene mine. Klipte gras med saks etc. No skriv eg mykje om hagearbeidet mitt, men det er no det eg styrer med for det meste. Men no har eg fått inn i hovudet at det er laurdagskveld, så då er det kanskje litt kjekt på TV-og så har eg no eit strikketøy. I morgon MÅ eg komme meg på Plantasjen!

I dag er det Øystein sin fødselsdag, han har no nådd det magiske talet 62- Eg reknar med at det blir ei fellesfeiring når Solveig sin dag kjem

Ingen kommentarer:

Dagbok 2024: 22. juli

Blikkstille fjord i dag  Klokka er no 18.20, temperaturen ute på trappa er + 20 grader, det er lettskya  og opphalds-ver, men på PC-en min s...