søndag, september 17, 2023

Dagbok 2023: 17.september


 Klokka er no17.22, temperaturen ute er +15 grader C  og det er strålande sol-så lenge det varer. Det er visst dårlege vermeldingar framover. Eg skulle så gjerne ha hatt eit par fineversdagar så eg hadde fått rydda opp i hagen, eg er litt på etterskot no-

I dag har eg hatt besøk av Einar, det var avtalt, så eg hadde laga kjøttkake -middag til oss i dag. Då han reiste rydda eg opp og sette på oppvaskmaskina før eg tok ein runde på VERNET. Når det er så fint ver brukar eg å sitte ganske lenge på kvar benk for å få vere ute. 

Når Marit er heime brukar vi å sitte på hennar altan for der er lunt og "usjenert" å vere på samme tid som vi kan fylgje med på det som går føre seg på vegen og tunet. Marit er ikkje komen att frå bryllaupet i Polen, men dei er vel snart på heimveg no, eg fekk nettopp melding frå henne og dei har hatt det fint og ho har mykje å fortelje meg. Ho melder no om at ho kjem att i morgon kveld.

Denne veke kjem dei kanskje med ny varmepumpe til meg. Montering er medrekna i prisen som er ca 25.000 kr. Men eg slepp å betale for at dei tek ned den gamle, for det har Helge alt gjort. Det er Rasmus som skal bestille pumpa i Volda. Den gamle pumpa hadde vi i over 20 år.

Eg veit ikkje om eg kjem meg ut meir i dag, sola takkar relativt tidleg for seg her eg bur . Hausten er komen, og det er ingenting å gjere med det. Men vi kan i alle fall ønske oss fleire fineversdagar- det KAN vere fint om hausten også viss det ikkje regnar.

                                                  Akkurat no

Ingen kommentarer:

Dagbok 2024: 22. juli

Blikkstille fjord i dag  Klokka er no 18.20, temperaturen ute på trappa er + 20 grader, det er lettskya  og opphalds-ver, men på PC-en min s...